Výhody vrtaných studní

 • Finanční úspora za vodu
 • Trvalý přítok i při min. srážkách
 • Rychlé provedení (1-2 dny)
 • Jednoduchá instalace čerpadel
 • Dlouhodobá životnost
 • Vyšší vydatnost než u vrtané studny
 • Šetrné hloubení a snadná údržba

VRTÁME VŠECHNY DRUHY PODLOŽÍ

 • Vrtání vodním výplachem
  nesoudržné podloží
 • Vrtání rotačním příklepem
  Skalnaté podloží
 • Vrtání zatahovacím systémem
  kombinace podloží

Naši klienti

Fyzické osoby
Právnické osoby
Obce, úřady a instituce

Vrty pro tepelné čerpadla

O využití svislých (vertikálních) vrtů pro připojení tepelného čerpadla už snad slyšel každý, přesto se ale často jedná o zkreslené nebo neúplné informace. Jak tedy tento způsob získávání tepelné energie ve skutečnosti funguje a v čem spočívají jeho výhody i případné slabiny? Podívejme se na celou problematiku trochu zevrubněji…

KDE LZE VRT PROVÉST

Pro maximální efektivitu a kvůli zamezení tepelným ztrátám je vhodné vertikální vrt provést co nejblíže vytápěného objektu. Podle velikosti vytápěného domu je proveden jeden nebo i více vrtů do hloubky 60 až 120, metrů, občas i hlouběji. Snadnější je vrtání v pevném, tvrdém podloží, kde nehrozí zasypávání vrtu v průběhu prací. Pro získání odpovídajícího množství tepelné energie je zapotřebí co nejvyššího měrného výkonu jímání. Ten vyjadřuje délku (tedy hloubku) vrtu, která je zapotřebí k získání 1W tepelné energie. Ovlivňuje ho především složení podložní zeminy a přítomnost vody. Přítomnost spodní vody je v tomto případě žádoucí, protože voda při dostatečném proudění může vertikálním kolektorům předat dostatečné množství tepla. Hloubka i počet vrtů tedy závisí na charakteru podloží, u novostaveb mohou být vrty prováděny i pod základovou desku. Naši zkušení zaměstnanci s moderním vybavením zvládnou provést vrt i v těsné blízkosti budov.

K ČEMU SLOUŽÍ VLASTNĚ VERTIKÁLNÍ VRT?

Vrt je zpevněn betonovou injektáží a je do něj zaveden kolektor, umožňující cirkulaci nemrznoucí směsi, která slouží k přenosu tepelné energie z vrtu primárním okruhem do tepelného čerpadla. Než totiž energii můžeme využít k vytápění nebo ohřevu vody, musí projít výměníkem (výparníkem), který slouží k odebírání energie. (Teplota uvnitř vrtu se může výrazně odlišovat, od 4 až do 40°C). Zkapalněné chladivo se ve výparníku přemění do plynného skupenství a následně putuje do kompresoru, kde dojde k jeho stlačení a současně k výraznému zvýšení teploty. Následně v kondenzátoru předá tepelnou energii topné soustavě (například akumulační nádrži nebo okruhu podlahového topení), tím se teplota chladiva opět sníží a po přechodu do kapalného skupenství se vrací k výměníku, načež se tento koloběh neustále opakuje.

VÝHODY A STINNÉ STRÁNKY VERTIKÁLNÍHO VRTU S ČERPADLEM

Získávání tepelné energie z hlubinných vrtů je jedním z nejspolehlivějších způsobů. Funguje celoročně a nevyžaduje žádné další investice ani náročnou údržbu, ačkoli pořizovací cena je poměrně značná, vložená investice se do sedmi let spolehlivě vrátí. Výrazně se totiž kromě levného topení sníží i spotřeba elektřiny v domácnosti. Co se životnosti zařízení týče, je třeba vybrat kvalitní kolektory, protože po zabudování již jejich opravy nebo výměna nejsou dost dobře možné. Výrobci běžně uvádějí několik desítek let, někteří se zaručují i za stoletou životnost. Vertikální vrt lze využít i pro chlazení v teplých ročních obdobích, provoz zařízení je bezhlučný. Nevýhodou je již zmíněná vyšší pořizovací cena a nutnost stavebního povolení před vrtáním, s jeho vyřízením vám ale (stejně jako s dalšími náležitostmi) ochotně pomůžeme. Rozsah prací a harmonogram se zákazníkem zpracujeme předem, závazně ho potom dodržíme.

JAK LZE POŘÁDNĚ UŠETŘIT

Velmi zajímavé jsou státní dotace, které může získat každý, kdo splní stanovené podmínky. Detaily je možné prostudovat na stránkách http://www.nazeleno.cz/zelena-usporam/dotace-na-tepelna-cerpadla-kde-a-kolik.aspx, vztahují se novostavby i na starší zástavbu. Výše této státní dotace činí 75 000 Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka. U čerpadla se jedná především o kompresor, ten však v nejhorším případě lze bez větších problémů vyměnit.