Výhody vrtaných studní

 • Finanční úspora za vodu
 • Trvalý přítok i při min. srážkách
 • Rychlé provedení (1-2 dny)
 • Jednoduchá instalace čerpadel
 • Dlouhodobá životnost
 • Vyšší vydatnost než u vrtané studny
 • Šetrné hloubení a snadná údržba

VRTÁME VŠECHNY DRUHY PODLOŽÍ

 • Vrtání vodním výplachem
  nesoudržné podloží
 • Vrtání rotačním příklepem
  Skalnaté podloží
 • Vrtání zatahovacím systémem
  kombinace podloží

Naši klienti

Fyzické osoby
Právnické osoby
Obce, úřady a instituce

Vrtané studny

Pokud se rozhodnete pro vrtanou studnu, je vhodné nejdříve provést hydrogeologický rozbor a geologický rozbor hornin i kvality spodní vody, pokud jsou výsledky dobré, nic vám už nestrojí v cestě. S vyřízením potřebných povolení a ohlášením záměru zhotovit vrtanou studnu vám ochotně pomůžeme, následně stačí přesně určit místo a můžete se těšit na vlastní vodní zdroj.

PROČ SE ROZHODNOUT PRO VRTANOU STUDNU

Za normálních podmínek netrvá vyvrtání studny déle než jeden den, nedojde k žádnému poškození pozemku ani k nahromadění vykopaného materiálu a komplikacím s jeho likvidací. Nainstalovat čerpací techniku a připojit ji na stávající rozvod je snadné a rychlé. I v nejsušších obdobích se můžete spolehnout na dostatečnou zásobu skutečně kvalitní spodní vody a vrtaná studna navíc prakticky nezabere téměř žádný prostor. Pochopitelně nelze přehlédnout ani fakt, že vrtaná studna je cenově přístupná. Navíc oproti kopaným studnám máte šanci na mnohem čistší i kvalitnější vodu, zdroj vody bývá silnější než u kopané studny a nepotřebujete v místě vrtání elektrickou přípojku, pro pohon vrtné soupravy si dovezeme vlastní mobilní elektrocentrálu. Vrtaná studna tak může plnohodnotně nahradit zastaralou a dosluhující kopanou studnu.

VRTÁNÍ PONECHTE ODBORNÍKŮM

Naši vrtmistři, hydrologové a také projektanti a technici tvoří sehraný tým, který se o vaši budoucí studnu dokonale postará. Používáme špičkovou techniku a ta spolu s šikovnýma rukama je zárukou úspěchu, vrtaná studna bude jistě dlouho skvěle sloužit a dávat tu nejlepší vodu. Můžete si vybrat mezi jednodušší (a finančně nenáročnou) variantou studny bez obsypu nebo pro dokonalé oddělení povrchové a spodní vody i pro prodlouženou životnost studny můžete zvolit studnu s obsypáním. Tyto studny jsou vhodné zejména pro zásobování rekreačních objektů vodou, jako doplňková zdroj vody pro rodinné domky, pro sezónní zálivku menších ploch i pro závlahové systémy a napouštění bazénů. K oddělení povrchové vody slouží většinou i zabudované pažení.

Z ČEHO SI LZE VYBÍRAT

Vrtané studny lze rozdělit nejjednodušeji podle hloubky vrtu. Ačkoli na vodu často lze narazit již v několika metrech, kvalita vody nemusí být zdaleka tak dobrá jako u studny, která dodává tu nejlepší spodní vodu. To je jedna z věcí, kde se přílišné šetření nemusí vyplatit, dopřejte si raději opravdu špičkovou kvalitu. Z kvalitního a dostatečně velkého podzemního rezervoáru navíc můžete bez obav odebírat i opravdu velké množství vody.

NENÍ STUDNA JAKO STUDNA

Studnu pro vás můžeme totiž vrtat jako průzkumný vrt, vrtanou studnu, vsakovací studnu nebo vrt pro tepelné čerpadlo. Podle typu podložních hornin jsme schopni vyvrtat studnu až do hloubky 150 metrů, přičemž průměr může být 185 – 254 mm, u vrtaných a vsakovacích studní používáme k vystrojení zárubnice z PVC nebo materiálu HDPE. Po odvrtání provádíme na každém uskutečněném vrtu kontrolní čerpací a stoupací zkoušku. Potom vyhotovíme pro zákazníka kompletní dokumentaci, kterou použije jako podklady pro následné územní a vodoprávní řízení. Následně je možné provést předefinování vrtu na skutečně legální vrtanou studni.