Výhody vrtaných studní

 • Finanční úspora za vodu
 • Trvalý přítok i při min. srážkách
 • Rychlé provedení (1-2 dny)
 • Jednoduchá instalace čerpadel
 • Dlouhodobá životnost
 • Vyšší vydatnost než u vrtané studny
 • Šetrné hloubení a snadná údržba

VRTÁME VŠECHNY DRUHY PODLOŽÍ

 • Vrtání vodním výplachem
  nesoudržné podloží
 • Vrtání rotačním příklepem
  Skalnaté podloží
 • Vrtání zatahovacím systémem
  kombinace podloží

Naši klienti

Fyzické osoby
Právnické osoby
Obce, úřady a instituce

Tepelné čerpadla

Má skutečně tepelné čerpadlo tolik předností, abyste se rozhodli pro jeho instalaci? Bezesporu ANO! Jedná se totiž o moderní řešení, sloužící k vytápění obytných či provozních prostor, ohřevu vody i předehřívání vody k dalším účelům. Nespornou výhodou tohoto způsobu je využití takzvaného “obnovitelného zdroje” energie, kdy nedochází k vytváření odpadních zplodin, pominout nelze určitě ani hledisko výrazné ekonomické úspory. Tímto způsobem totiž můžeme ohřívat vodu v požadovaném množství při nejnižších provozních nákladech.

JAK TEPELNÉ ČERPADLO FUNGUJE

Při odebírání tepla z nízkopotencionálního zdroje (o těchto zdrojích se dále zmíníme podrobněji) sledujeme vždy především takzvaný topný faktor, čím vyšší bude, tím levněji budeme vodu v praxi ohřívat. Projekt tepelného čerpadla je tady třeba vypracovat tak, aby přesně splňoval kladené požadavky a systém ohřevu byl tím pádem co nejefektivnější. Příkon elektrické energie, který je třeba k zajištění chodu čerpadla, je vždy minimalizován a dlouhodobě tak ušetříme překvapivě vysoké částky.

VOLBA VHODNÉHO ŘEŠENÍ

Při návrhu celého systému vám naši pracovníci s dlouholetými zkušenostmi ochotně poradí zvolit optimální řešení, ať už se jedná o vytápění rodinného domu spojené s ohřevem užitkové vody či ohřev vody v bazénu či vytápění pracovních, skladových a dalších prostor nebo například skleníku. Podívejme se tedy ve stručnosti na základní rozdělení nejčastěji používaných tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo na principu vzduch/voda využívá jako zdroj nízkopotenciální tepelné energie okolní vzduch, který je jejím nevyčerpatelným zdrojem. Kvalitní tepelná čerpadla získávají ze vzduchu až 75 % energie a mohou fungovat při teplotách do -25°C! Čerpadla lze využít v horkých letních dnech i pro chlazení obytných prostor.

  Přednosti a nevýhody: Tato čerpadla patří mezi nejlevnější, jejich umístění lze snadno změnit, je u nich ale znatelný rozdíle ve výkonu v letním a zimním období, konstrukčně jsou poněkud složitější oproti jiným typům a v zimě je někdy třeba řešit i odtávání námrazy na výparníku.

 • Tepelná čerpadla typu voda/voda fungují tak, že zdrojem využívané přírodní energie je u nich voda, ať už podzemní či povrchová. Nejčastěji je zdrojem studna, z níž se voda čerpá, následně prochází výměníkem (výparníkem) tepelného čerpadla, kde je z ní odebrána část tepla. Pokud máme příhodné podmínky k dispozici, je to ideální řešení. Jedná se totiž o nejúčinnější řešení tepelného čerpadla, především v případě, že je zdrojem podzemní voda se stálou teplotou. Úspora potom může činit například u podlahového vytápění až neskutečných 80 %!

  Přednosti a nevýhody: Jedná se o stabilní a velmi výkonné řešení, které je i cenově přijatelné. Nevýhodou může být snad jen nedostatek vhodných zdrojů vody o přibližně stálé teplotě.

 • Při instalaci zemních kolektorů hovoříme o principu země/voda. V tomto případě se odebírá teplo ze speciálních kolektorů, umístěných přibližně 120 centimetrů pod povrchem. Zdrojem tepelné energie je teplo z půdy, množství a velikost konektorů se řídí požadovaným výkonem.

  Přednosti a nevýhody: Systém podává stabilní výkon a je na pořízení levnější než řešení s vrtem, v případě instalace horizontálního výměníku o větším výkonu však je potřeba větší plocha pro montáž kolektorů.

 • Na principu vertikálních (svisle vedených) vrtů je založen princip využití tepelného čerpadla s označením země/voda. Vrty se provádějí do hlouby 60 až 120 metrů podle individuálních podmínek.

  Přednosti a nevýhody: Výkon se v průběhu roku prakticky nemění, účinnost je velmi vysoká. Musíme se ovšem jednorázově smířit s poměrně vysokými náklady na provedení vrtu a instalaci čerpadla

TEPELNÉ ČERPADLO ŠETŘÍ HNED NĚKOLIKRÁT

Nejenže šetří naše peníze, ušetří i čas (a čas jsou přece, jak se říká, také peníze) za průběžnou údržbu, která u tohoto řešení ohřevu vody je skutečně minimální, navíc šetří také životní prostředí, prostě šetří hned třikrát. Už jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo? Kontaktujte nás, vyhovíme vám ochotně od projektu až po realizaci.