Výhody vrtaných studní

 • Finanční úspora za vodu
 • Trvalý přítok i při min. srážkách
 • Rychlé provedení (1-2 dny)
 • Jednoduchá instalace čerpadel
 • Dlouhodobá životnost
 • Vyšší vydatnost než u vrtané studny
 • Šetrné hloubení a snadná údržba

VRTÁME VŠECHNY DRUHY PODLOŽÍ

 • Vrtání vodním výplachem
  nesoudržné podloží
 • Vrtání rotačním příklepem
  Skalnaté podloží
 • Vrtání zatahovacím systémem
  kombinace podloží

Naši klienti

Fyzické osoby
Právnické osoby
Obce, úřady a instituce

Piloty / Mikropiloty

Piloty představují jednu z tradičních a léty prověřených metod pro zakládání i zpevňování nejrůznějších staveb. V současné době jsou rozhodně také metodou nejvíce rozšířenou, protože se jedná o principielně velmi jednoduchou a spolehlivou technologii. Pilot existuje něco kolem stovky různých typů, ovšem pro zjednodušení si je lze rozdělit do dvou základních skupin. Do první skupiny lze zařadit ty, při jejichž zhotovování je třeba z místa, kde bude pilota umístěna, odstranit zeminu. Sem patří i často žádané piloty vrtané, které jsou asi nejvyužívanějším typem vůbec. Druhá skupina představuje piloty, při jejichž zhotovení dojde k roztlačení zeminy bez jejích předchozího odstranění.

PILOTY JEDNOTLIVÉ I SPOJENÉ

Piloty mohou být umístěny jednotlivě, nebo pro větší zatížení (většinou ve vertikálním směru) spojeny do skupin či věnců. Naše firma je schopna podle potřeby provádět vrty (a díky tomu i vytvářet piloty) do hloubky až 120 metrů a o průměru až do 24 centimetrů, případně po dohodě se zákazníkem zhotovíme i piloty atypické. Piloty jsou provedeny buď s kruhovým průřezem, nebo jako lamelové, které se následně zabetonují. Vrtané piloty slouží nejčastěji jako základy pro tlakové zatížení v ose, ale lze je využít i pro příčné zatížení. Vzhledem k velké nosnosti a pevnému spojení s podložím poslouží jako základy pro mosty, sloupy halových konstrukcí a podobně. Pokud se na nás obrátíte s konkrétními požadavky, můžeme nabídnout své služby i v rámci projektu a nakonec vše podle vašich představ realizovat.

ČÍM SE ODLIŠUJÍ MIKROPILOTY?

Jedná se o poměrně štíhlé základové prvky, které mohou přenášet tahové i tlakové zatížení v ose od stavebního či jiného objektu do pevnějších (většinou tedy hlouběji umístěných) vrstev půdy. Jsou řešeny obdobně jako klasické piloty, ale k jejich upevnění slouží tlaková betonová injektáž. Jejich průměr zpravidla nepřesahuje 30 centimetrů, nejsou ale tak hluboko kotveny jako běžné piloty. To je žádoucí zejména tam, kde jsou stavební prostory nebo možnosti vrtání nějakým způsobem omezeny, při rekonstrukcích již hotových objektů, dodatečných přístavbách nebo podzemní ražbě. Výztuž mikropilot je nejčastěji zhotovena z ocelových trubek, spojených šroubovanými nosníky. V kořenové části jsou trubky opatřeny otvory pro injektáž, často krytými pryžovou manžetou.

V NABÍDCE JSOU I DALŠÍ TYPY VRTŮ

Podle potřeb zákazníků provádíme i sanační vrty a usazujeme zemní kotvy pro uchycení lan či vzpěr nosníků, upevňujeme je betonovou injektáží do vrtaných otvorů. Osazuje vrty také profily I a H, které následně slouží jako zápory. Pro snížení spodní hladiny vody v místech, kde jiné řešení nepřipadá v úvahu, nabízíme odvodňovací vrty, které řešíme vždy individuálně podle situace. Jsme schopni provádět i vrtané sondy a inženýrsko-geologické jádrové vrty pro přípravu stavebních a dalších projektů. Díky modernímu vybavení provedeme vrt podle vašeho přání prakticky kdekoli, před zahájením prací vždy náš zaměstnanec prohlédne místo plánovaného vrtu a doporučí nejvhodnější postup.